Showing all 12 results

Giảm giá!

Sản phẩm nổi bật

Bánh tráng me

50,000 45,000
Giảm giá!

Sản phẩm nổi bật

Bánh tráng ống dầu hành

45,000 40,000
Giảm giá!

Sản phẩm nổi bật

Bánh tráng ống phô mai

50,000 40,000
Giảm giá!

Sản phẩm nổi bật

Bánh tráng ống sate tôm

50,000 40,000
Giảm giá!

Sản phẩm nổi bật

Bánh tráng sate tắc

50,000 45,000
Giảm giá!

Sản phẩm nổi bật

Bánh tráng xì ke

50,000 45,000
Giảm giá!

Sản phẩm nổi bật

Đậu phộng giòn 100/250/500g

20,000 15,000
Giảm giá!

Sản phẩm nổi bật

Hạt bí 100/250/500g

20,000 15,000
Giảm giá!

Sản phẩm nổi bật

Hạt điều rang muối 100/250/500g

40,000 25,000
Giảm giá!

Sản phẩm nổi bật

Me Thái ngao đường 100/250/500g

30,000 19,000
Giảm giá!

Sản phẩm nổi bật

Mứt mãng cầu xiêm 100/250/500g

40,000 24,000
Giảm giá!
35,000 30,000